தயாரிப்புகள் செய்திகள்

தயாரிப்புகள் செய்திகள்

 • ஒளி துவக்கி

  ஒளி துவக்கி UV பசை, UV பூச்சு, UV மை, முதலியன உட்பட ஒளிச்சேர்க்கை அமைப்பில், இரசாயன மாற்றங்கள் வெளிப்புற ஆற்றலைப் பெற்ற பிறகு அல்லது உறிஞ்சி, ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கள் அல்லது கேஷன்களாக சிதைந்து, பாலிமரைசேஷன் எதிர்வினையைத் தூண்டுகிறது. ஃபோட்டோஇனிஷியட்டர்கள் எஃப் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்கள்.
  மேலும் படிக்கவும்
 • மருந்து இடைநிலைகள்

  மருந்து இடைநிலைகள் 1990 களில், அம்மோனியா தியாமெதோக்சம் ஆக்சைம் அமிலத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி 20க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களின் சந்தைப் போட்டி நிறுவனங்களுக்கிடையில் அதிகரித்து வரும் கடுமையான போட்டி தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளால் முதலில் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது.
  மேலும் படிக்கவும்
 • பூச்சிக்கொல்லி இடைநிலை

  பூச்சிக்கொல்லி இடைநிலை பூச்சிக்கொல்லி விவசாய உற்பத்தியில் உற்பத்திக்கான ஒரு முக்கிய வழிமுறையாகும், இது நோய்கள், பூச்சிகள் மற்றும் களைகளைக் கட்டுப்படுத்துதல், பயிர் விளைச்சலை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. விவசாயப் பொருட்களின் விலை, நடவுப் பகுதி, காலநிலை,...
  மேலும் படிக்கவும்